• 26.desember er legekontoret stengt.
  • Legekontoret er åpent 27.-29. desember fra kl 10.00-14.00.

Telefontid fra kl 10 – 11.30. Ring 62 48 91 00. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom telefontiden mellom kl 08-15.30 ring telefon 62 48 91 09.

  • 30.desember har Folldal legekontor øyeblikkelig hjelp for oss.
  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp 30. desember kontakt Folldal legekontor.

I telefontiden kl 08.30 -11.30: ring 62491100. Utenom telefontiden (11.30-15.30): ring telefon for øyeblikkelig hjelp 48948826. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp uten om disse åpningstidene kontakt legevakt 116117 eller 113.