Oppfriskningsdose med koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

HUSET AUKRUST ONSDAG 19.10.22 KL. 09-11.00 og 12.30-14.30 

Dere som er over 65 år og som ikke har tatt fjerde dose, eller dere under 64 år som mangler 2. eller 3.dose kan også komme denne dagen. Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med underliggende sykdommer/tilstand. Listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne.  Se lengre ned i notatet.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong 2022/23 til: 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre 
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester 

Oppfriskningsdose anbefales til personer i aldersgruppen 18-64 år innenfor disse samme risikogruppene: 

 • Organtransplantasjon*?? 
 • Immunsvikt*?? 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*?? 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*? 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*?? 
 • Downs syndrom* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*?? 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon?? 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer?? 
 • Diabetes?? 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året?? 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2?eller høyere? 
 • Demens?? 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)?? 
 • Hjerneslag?? 
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.?? 

Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over: 

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.