Influensavaksine for de over 65 år, og de i risikogrupper.?? 

Dato: Torsdag 27. oktober i Huset Aukrust mellom kl 12.30 og 14.30.  

 

Det er ikke nødvendig med timebestilling, bare møt opp.?? 

Pris: 150 kr? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:? 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko?skal også få tilbud om?influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade,?spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom  
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.