TELEFONTID i sommer

I sommer i ukene 26 t.o.m. 32 er telefontiden utvidet med en time, mellom 13.00 og 14.00.

Henvendelser til legekontoret: Tlf. 62 48 91 00

Mandag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Tirsdag 09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Onsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Torsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Fredag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Ved behov for akutt hjelp mandag til og med fredag i tiden 08.00- 15.30 ring tlf 62 48 91 09.