Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Endring på levering av medisiner til Spar Alvdal

2. januar 2023

Vi har fått beskjed fra Boots Apotek Tynset at det blir endringer i utkjøring av medisiner til Spar Alvdal. Nå blir det utkjøring av medisiner mandag-tirsdag og fredag. Onsdag og torsdag er det ikke lenger mulighet å få levert medisiner til Østby. 

Åpningstider ved legekontoret jula 2022

21. desember 2022

 

 • 26.desember er legekontoret stengt.
 • Legekontoret er åpent 27.-29. desember fra kl 10.00-14.00.

Telefontid fra kl 10 – 11.30. Ring 62 48 91 00. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom telefontiden mellom kl 08-15.30 ring telefon 62 48 91 09.

 • 30.desember har Folldal legekontor øyeblikkelig hjelp for oss.
 • Ved behov for øyeblikkelig hjelp 30. desember kontakt Folldal legekontor.

I telefontiden kl 08.30 -11.30: ring 62491100. Utenom telefontiden (11.30-15.30): ring telefon for øyeblikkelig hjelp 48948826. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp uten om disse åpningstidene kontakt legevakt 116117 eller 113.

Koronavaksinering for deg mellom 18 og 64 år.

5. desember 2022

Regjeringen åpner nå opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år som ikke har noen risikotilstander. Du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det.  

Du kan få denne vaksinen på Huset Aukrust onsdag 14. desember mellom klokka 14.00 og 17.00. Vaksinen er gratis. 

Timebestilling er ikke nødvendig. Bare møt opp. 

Dere som er over 65 år og som ikke har tatt fjerde dose, kan også komme denne dagen.

Koronavaksinering til risikogrupper onsdag 19.oktober

13. oktober 2022

Oppfriskningsdose med koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

HUSET AUKRUST ONSDAG 19.10.22 KL. 09-11.00 og 12.30-14.30 

Dere som er over 65 år og som ikke har tatt fjerde dose, eller dere under 64 år som mangler 2. eller 3.dose kan også komme denne dagen. Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med underliggende sykdommer/tilstand. Listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne.  Se lengre ned i notatet.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong 2022/23 til: 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre 
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp 
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. 
 • Gravide i 2. og 3. trimester 

Oppfriskningsdose anbefales til personer i aldersgruppen 18-64 år innenfor disse samme risikogruppene: 

 • Organtransplantasjon*?? 
 • Immunsvikt*?? 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*?? 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*? 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*?? 
 • Downs syndrom* 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*?? 
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon?? 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer?? 
 • Diabetes?? 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året?? 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2?eller høyere? 
 • Demens?? 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)?? 
 • Hjerneslag?? 
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.?? 

Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over: 

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. 

 

Influensavaksinering 2022

7. oktober 2022

Influensavaksine for de over 65 år, og de i risikogrupper.?? 

Dato: Torsdag 27. oktober i Huset Aukrust mellom kl 12.30 og 14.30.  

 

Det er ikke nødvendig med timebestilling, bare møt opp.?? 

Pris: 150 kr? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:? 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12.svangerskapsuke. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko?skal også få tilbud om?influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 
 • Barn og voksne med: 
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 
 • diabetes type 1 og 2 
 • leversvikt eller nyresvikt 
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade,?spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom  
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

 

27. juni 2022

Informasjon fra legekontoret - begrenset legekapasitet i sommer.

Da det ikke har lykkes å skaffe legevikar for uke 26, 27, 28, 29 og 30 samarbeider vi med Folldal disse ukene.

Gunnar Heggelund har sin siste uke i uke 26. Det vil enkelte dager ikke være lege til stede i Alvdal. Disse dagene dekkes øyeblikkelig hjelp fra Folldal legekontor.

Telefon og ekspedisjon vil være tilgjengelig alle dager som i dag og det er i tillegg mulighet for å ringe mellom klokken 13.00 og -14.00. Vi ber om forståelse for situasjonen og ønsker alle en riktig god sommer.

27. juni 2022

TELEFONTID i sommer

I sommer i ukene 26 t.o.m. 32 er telefontiden utvidet med en time, mellom 13.00 og 14.00.

Henvendelser til legekontoret: Tlf. 62 48 91 00

Mandag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Tirsdag 09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Onsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Torsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Fredag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Ved behov for akutt hjelp mandag til og med fredag i tiden 08.00- 15.30 ring tlf 62 48 91 09.

30. mars 2022

Koronavaksine.

Hvis du ikke har tatt koronavaksine eller trenger påfyll av dose,  ring Alvdal legekontor på tlf 62 48 91 00.

30. mars 2022

Åpningstider ved Alvdal legekontor i påsken. 

Mandag 11.april fra kl. 10.00-14.00. 

Tirsdag 12.april fra kl. 10.00-14.00. 

Onsdag 13.april fra kl.  08.30-11.30. Resten av påsken er vi stengt.  

Telefontiden er: 

Mandag 11.april fra kl. 10.00-11.30. 

Tirsdag 12.april fra kl. 10.00-11.30. 

Onsdag 13.april fra kl.  08.30-11.30.  

 

Tirsdag 19.april åpner vi kl 09.00. 

 

Ønsker dere alle ei riktig god påske. 

Hilsen oss på Alvdal legekontor               

 

Influensavaksinering 2021

20. oktober 2021

Alvdal kommune tilbyr influensavaksine for de over 65 år og de i risikogrupper. 

Dato: 27. og 28. oktober i Huset Aukrust mellom kl 12.30 og 14.30. Det er ikke nødvendig med timebestilling, bare møt opp.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

30. januar 2020

Her får du hjelp hvis du har selvmordstanker, eller hvis du er bekymret for om noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv.

 Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid, kan du kontakte fastlegekontoret på tlf: 62 48 91 00/ eller akutt tlf. 62 48 91 09. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid fra kl. 08.00-15.30 på hverdager. Holder til i Alvdal kommunehus, Gjelen 3.

 Lokal legevakt

Når problemet ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117. Holder til på Tynset sykehus.

Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt tlf. 116117 er åpen døgnet rundt.

 Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite. 

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp

 • Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • rus -og psykiatritjenesten
 • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenestene