Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Alvdal legekontor

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her.                              Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 62 48 91 00   dersom du ønsker det.


Ved behov for akutt øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 62 48 91 09

 

 Aktuelt

Åpningstider i påsken

22. mars 2024

 • Mandag 25. mars åpent fra 08:30 - 15:00
 • Tirsdag 26.mars åpent fra 09:00 - 15:00
 • Onsdag 27. mars kun øyeblikkelig hjelp. Legevakt fra 12:00 (Avtalte timer gjennomføres som planlagt)
 • Tirsdag 2. april åpner det 09:00
 • Telefontidene er: 
  • Mandag 08:30-11:30
  • Tirsdag 09:00 -11:30

Kommunelegene har sagt opp sine stillinger i Alvdal kommune

21. mars 2024

Randi Iren Barli og Harald Skogholt har delt funksjonen som kommunelege 1 i Alvdal. De har også hatt funksjon som fastleger. 

Begge har nå sagt opp sine stillinger. Siste arbeidsdag i Alvdal blir 16. mars 2024.

Som kjent er det ikke bestandig lett å rekruttere til disse stillingene, og det kan sjølsagt bli ei utfordring for Alvdal kommune. En prosess med å se på hva vi bør gjøre vil bli satt raskt i gang. 
 
Det er fortsatt tre fungerende leger i Alvdal, inkludert ny turnuslege som startet her 4. mars. Vi er også i dialog med Tynset kommune for å se på et mulig samarbeid.  

Alvdal kommune skal gjøre det vi kan for å opprettholde tjenestene, men det kan likevel bli noe lengre ventetid i en periode.

Linda Granrud,
kommunalsjef helse og omsorgstjenester

Åpningstider ved legekontoret jula 2023

15. desember 2023

 

 • 25. og 26. Desember er legekontoret stengt.
 • 27.desember har Folldal legekontor øyeblikkelig hjelp for oss.
  • I telefontiden kl 08.30-11.30: ring 62491100.
  •  Utenom telefontiden (11.30-15.30): ring telefon for øyeblikkelig hjelp 48948826. 
  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp 27. desember kontakt Folldal legekontor. 

 

 • 28. og 29. desember er legekontoret åpent fra kl 10.00-14.00.

Telefontid fra kl 10 – 11.30. Ring 62 48 91 00. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom telefontiden mellom kl 08-15.30 ring telefon 62 48 91 09.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp uten om disse åpningstidene kontakt legevakt 116117 eller 113.

 

ALVDAL LEGEKONTOR ØNSKER ALLE EI RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 

 

Felles vaksinering influensa og korona

18. oktober 2023

STED: HUSET AUKRUST

DATO: 1. NOVEMBER 2023

TID: KL.13-16.00
 

Målgrupper for ny oppfriskningsdose korona før høst-/vintersesongen 2023/2024


Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • (Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. Avtal direkte med legekontoret, denne aldersgruppen møter ikke opp denne dagen.)
 • Gravide

Andre med behov for oppfriskingsdose korona:
Enkelte er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten. De vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. 

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:

o    kronisk lungesykdom (inkludert astma)

o    hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

o    diabetes type 1 og 2

o    leversvikt eller nyresvikt

o    kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

o    nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f. eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

o    svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o    annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f. eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

 

Nytilsatte leger og endringer i pasientlistene

18. oktober 2023

 

På bekgrunn av to nytilsatte leger, vil det være nødvendig med overføring av listepasienter fra de andre legene.

Hvilke pasienter som overføres til hvem, styres elektronisk og er helt uavhengig av legekontoret. Det kan da være noen som blir overført, som ønsker seg tilbake til sin opprinnelige lege. Da må du inn i tjenesten «bytte fastlege» på Helsenorge. Dette gjøres for å få fordelt våre innbyggere på de ulike fastlegene. 

Celleprøve av livmorhals.

31. august 2023

Alvdal legekontor tilbyr alle kvinner mellom 25 og 69 år celleprøve fra livmorhalsen. Dette er et viktig tiltak som kan oppdage livmorhalskreft på et tidlig stadium.  En del kvinner har tidligere fått henvisning til gynekolog da legedekningen ved legekontoret har vært ustabil. Fra høsten 2023 vil vi ha full dekning av leger på Alvdal med flere kvinnelige leger. De som ikke ønsker å ta celleprøve på legekontoret kan kontakte fødestuen ved Tynset sykehus. Dette trenger man ikke henvisning for. Vi henviser til gynekolog kun ved medisinske årsaker. I kontakt med privat helsevesen kan alle bestille seg en time uten henvisning.

Forny resepten i god tid.

23. mars 2023

Legekontoret ønsker å minne alle på at legene har 5 virkedager på å behandle en resept. Derfor håper vi på at du følger med på når du har behov for å fornye den, og at du gjør dette i god tid.

Endring på levering av medisiner til Spar Alvdal

2. januar 2023

Vi har fått beskjed fra Boots Apotek Tynset at det blir endringer i utkjøring av medisiner til Spar Alvdal. Nå blir det utkjøring av medisiner mandag-tirsdag-torsdag og fredag. Onsdag er det ikke lenger mulighet å få levert medisiner til Østby. 

27. juni 2022

Informasjon fra legekontoret - begrenset legekapasitet i sommer.

Da det ikke har lykkes å skaffe legevikar for uke 26, 27, 28, 29 og 30 samarbeider vi med Folldal disse ukene.

Gunnar Heggelund har sin siste uke i uke 26. Det vil enkelte dager ikke være lege til stede i Alvdal. Disse dagene dekkes øyeblikkelig hjelp fra Folldal legekontor.

Telefon og ekspedisjon vil være tilgjengelig alle dager som i dag og det er i tillegg mulighet for å ringe mellom klokken 13.00 og -14.00. Vi ber om forståelse for situasjonen og ønsker alle en riktig god sommer.

27. juni 2022

TELEFONTID i sommer

I sommer i ukene 26 t.o.m. 32 er telefontiden utvidet med en time, mellom 13.00 og 14.00.

Henvendelser til legekontoret: Tlf. 62 48 91 00

Mandag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Tirsdag 09.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Onsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Torsdag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00
Fredag 08.30 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Ved behov for akutt hjelp mandag til og med fredag i tiden 08.00- 15.30 ring tlf 62 48 91 09.

Les flere nyheter