Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Alvdal legekontor

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her.                              Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon 62 48 91 00   dersom du ønsker det.


Ved behov for akutt øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe

tlf. 62 48 91 09

 

Interkommunal Korona tlf: 901 47 166. Åpen alle hverdager mellom kl 08.00-15.30.Aktuelt

Influensavaksinering 2020

13. oktober 2020

Alle som er i risikogruppen og har planlagt legetime/time på laboratoriet etter uke 42 - kan få influensavaksinen samtidig som de er der.

På de oppsatte dagene blir det gitt vaksine kun til risikogruppene.

På grunn av smittevern må vi prøve å fordele oppmøtet på følgende måter:

21. oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30 til kl 15.00: For personer i risikogruppen som bor i grendene rundt Alvdal.

28.oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30-15.00: For personer i risikogruppen som bor i sentrum.

30.oktober i kommunestyresalen fra kl 12.30 – 15.00: For personer i risikogruppen som det ikke passer for de to andre datoene.

Ventetid må påregnes.

Følgende personer inngår i det som blir omtalt som risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar (samt deres pårørende)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester), samt gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko.

For de i risikogruppen som har frikort vil vaksineringen bli gratis, for de uten frikort blir det 50 kr for vaksinen.

 

Alle influensavaksiner er forbeholdt risikogruppene i første omgang fram til 1.desember. Dersom det er restlager etter at risikogruppene er vaksinert, åpner vi for at alle som ønsker kan få vaksinen.

30. januar 2020

Her får du hjelp hvis du har selvmordstanker, eller hvis du er bekymret for om noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv.

 Fastlege

Hvis du trenger hjelp på dagtid, kan du kontakte fastlegekontoret på tlf: 62 48 91 00/ eller akutt tlf. 62 48 91 09. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid fra kl. 08.00-15.30 på hverdager. Holder til i Alvdal kommunehus, Gjelen 3.

 Lokal legevakt

Når problemet ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, ring lokal legevakt på tlf. 116117. Holder til på Tynset sykehus.

Legevakten har også oversikt over andre relevante ressurser i kommunen som kan hjelpe deg.

Lokal legevakt tlf. 116117 er åpen døgnet rundt.

 Medisinsk nødnummer 113

Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Det er ikke alltid så lett å bedømme hva som er livstruende. Ring 113 heller én gang for mye enn én gang for lite. 

Medisinsk nødnummer 113 er åpent døgnet rundt.

Øvrige tjenester der du kan få hjelp

 • Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • rus -og psykiatritjenesten
 • hjemmebaserte tjenester / omsorgstjenestene